Zarządzanie operacyjne i zakupy

Zarządzanie operacyjne i zakupy

Od wielu lat rozwijamy rozwiązania informatyczne klasy OPC (ang. Operating Performance Control) do zarządzania działalnością operacyjną oraz SRM (ang. Suppliers Relationship Management) do zarządzania zakupami przedsiębiorstw. Nasze aplikacje najlepiej sprawdzają się w przedsiębiorstwach o skomplikowanej organizacji, gdzie:

  • Lista produktów oraz materiałów i usług obejmuje > 1 tysiąca pozycji,
  • Zakupy dokonywane są często,
  • Zakupy dokonywane są u kilkuset dostawców,
  • Działalność operacyjna prowadzona jest jednocześnie w kilkunastu lub kilkudziesięciu lokalizacjach,
  • Wymagana jest kilkuetapowa akceptacja decyzji operacyjnych, np. listy zakupów oraz kwoty wydatku.
  • Zdobyliśmy w ten sposób zaufanie dużych klientów z sektorów: przemysłowego, medycznego oraz HoReCa.
Dysponując wieloletnim doświadczeniem w realizacji dużych projektów informatycznych, świadczymy także usługi w zakresie:
  • Zarządzania architekturą danych przedsiębiorstw: słownikami i ich strukturą, modelem gromadzenia, przetwarzania oraz dystrybucji danych, w tym ich bezpieczeństwem a także informatycznym środowiskiem pracy kluczowego personelu,
  • Projektowania i wykonania aplikacji wg założeń funkcjonalnych opracowanych przez klientów, z wykorzystaniem najnowszych technik zarządzania projektami, w tym m.in. metodyki SCRUM,
  • Optymalizacji nakładów na systemy informacyjne tak w wymiarze ilości i parametrów urządzeń, jak i wielkości oraz funkcjonalności systemów informatycznych.