Rozwiązania dla podmiotów leczniczych

CLINI.com

Wiemy, jak bardzo zarządzanie podmiotem leczniczym jest dziś zależne od nowoczesnych narzędzi wspierających decyzje. Wspieramy naszych Klientów w rozwoju rozwiązań usprawniających zarządzanie działalnością leczniczą szpitali:

 • Rachunkowości zarządczej,
 • Planowania finansowego w formule sumy planów jednostek wewnętrznych podmiotu,
 • Rozliczania świadczeń pomiędzy jednostkami wewnętrznymi, prowadzonym na podstawie zdarzeń odnotowanych w systemach ewidencyjnych szpitala,
 • Analiz ekonomicznych na potrzeby zarządcze, w tym analiz dochodowości procedur oraz analiz progu ich rentowności.
Podstawą systemu wspomagania decyzji zarządczych są podstawowe systemy ewidencyjne, uporządkowane wewnętrznie oraz zintegrowane z systemami CLINIcom:
 • System Informacji Medycznej (ang. Hospital Information System, HIS) wraz z Systemem Obrotu Lekiem,
 • System Informacji Medycznej (ang. Hospital Information System, HIS) wraz z Systemem Obrotu Lekiem,
 • Polityka rachunkowości podmiotu wraz z Zakładowym Plan Kont,
We wszystkich tych obszarach, służymy naszym Klientom wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów oraz dostępem do skutecznych, sprawdzonych wcześniej rozwiązań.

CLINIcom to także zespół praktyków ochrony zdrowia specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów leczniczych. Grupuje lekarzy, specjalistów ds. zdrowia publicznego, dyplomowanych menedżerów oraz ekspertów technologii informacyjnych.

W bieżącym zarządzaniu działalnością leczniczą, kładziemy szczególny nacisk na poprawę jakości i efektywności zarządzania zasobami podmiotu leczniczego:
 • Wielkością i strukturą kontraktu z NFZ,
 • Wielkością obiektów oraz ilością i strukturą sprzętu medycznego,
 • Zatrudnieniem oraz wydajnością pracy,
 • Kontraktacją świadczeń innych podmiotów medycznych oraz specjalistów: lekarzy oraz personelu pomocniczego,
 • Zużyciem i zakupami leków i materiałów medycznych.
Wraz z rozwiązaniami informatycznymi, naszym Klientom dostarczamy zestaw narzędzi zarządzania operacjami, w tym m.in.:
 • Zarządzanie wielkością i strukturą kontraktu z NFZ,
 • Planowanie i kontrolę wykonania kontraktu z NFZ oraz kontraktów z płatnikami prywatnymi,
 • Kontrolę zużycia oraz organizację zakupu materiałów i usług, w tym podwykonawstwa medycznego,
 • Kontrolę zatrudnienia zapewniającą zgodność z wymaganiami kontraktowymi NFZ przy kontrolowanych kosztach,
 • Nadzór nad eksploatacją oraz utrzymaniem obiektów i sprzętu medycznego.
W przypadku, gdy przyczyną problemów z działalnością leczniczą i wynikiem finansowym szpitala jest niewydolność krytycznych obszarów jego działalności, oferujemy Klientom wdrożenie odcinkowych programów poprawy efektywności. W szczególności, mogą one dotyczyć:
 • Farmakoterapii oraz Gospodarki Lekiem,
 • Organizacji i koordynacji zabiegów chirurgicznych,
 • Podwykonawstwa medycznego w lecznictwie zachowawczym i diagnostyce.

!-- Google tag (gtag.js) -->