Praca zdalna, nazywana też telepracą, to nie tylko przeniesienie aktywności z siedziby firmy do domu.

To poważna zmiana modelu działalności przedsiębiorstwa, narażająca je na ryzyko: naruszenia tajemnicy handlowej i przemysłowej, ujawnienia danych osobowych podlegających ochronie ustawowej, a w skrajnych przypadkach, nawet całkowitego paraliżu działalności.

Na podstawie krótkiego, bezpłatnego przeglądu zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa, rekomendujemy naszym Klientom docelową strukturę gromadzenia i przetwarzania informacji, a także proponujemy system uprawnień pracowników do korzystania z poszczególnych zbiorów informacji.

Stosownie do profilu działalności firmy, dzielimy jej informacje na: zasoby krytyczne, przechowywane na własnych serwerach i w chmurze prywatnej oraz takie, które mogą być przechowywane na stacjach roboczych poszczególnych pracowników oraz w chmurze ogólnodostępnej.

Na podstawie decyzji Klienta, uruchamiamy działania niezbędne do bezpiecznego wdrożenia systemu rozproszonego gromadzenia i przetwarzania informacji w jego przedsiębiorstwie.

Mogą to być zakupy sprzętu: serwerów, macierzy dyskowych oraz routerów z możliwością obsługi połączeń szyfrowanych (ang. Virtual Private Network, VPN), ale mogą to być także zakupy usług telekomunikacyjnych: masowej transmisji danych, czy też hostingu danych i aplikacji.

Elementem rozproszonego przetwarzania informacji może być także włączenie prywatnych stacji roboczych do systemu przetwarzania danych przedsiębiorstwa poprzez instalację na nich, za zgodą ich właścicieli, odpowiedniego oprogramowania administracyjnego oraz ograniczenia sposobu ich wykorzystywania do celów prywatnych.