Drukuj

Polityka Prywatności / RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje.

1. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka:
EBPsystems Marcin Raszka Wiesław Fiszer Spółka Jawna (dalej: EBPsystems)
z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy PL 03-986 przy ulicy Sęczkowej 115H / 20
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.stołecznego Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000308324, REGON: 141481444, NIP: 1181960950

2. Kontakt z Administratorem Danych

Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych realizowany jest przez adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt możliwy jest także przy pomocy poczty konwencjonalnej na adres siedziby EBPsystems.

3. Informacje o danych osobowych i celach ich przetwarzania:

EBPsystems przetwarza Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto przetwarzane mogą być również dodatkowe informacje otrzymane od Państwa, np. o Państwa zatrudnieniu tzn. nazwie firmy, w której Państwo są zatrudnieni, kontaktowym numerze telefonicznym itd, jak róznież dane prawnie wymagane do przeprowadzenia procesów sprzedażowych i zakupowych.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a.nawiązanie lub utrzymywanie z Państwem szeroko rozumianych relacji biznesowych,
b.oferowania naszych produktów i usług,
c.przeprowadzania analiz w zakresie rynkowych trendów (na potrzeby wewnętrzne),
d.wsparcia obsługi,
e.weryfikacji wiarygodności płatniczej,
f.ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń.

4. Profilowanie

Państwa dane osobowe będą przetwarzane ręcznie oraz automatycznie, przy czym dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

5. Przekazywanie danych osobowych

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi współpracującemu z EBPsystems w celu realizacji kontraktu biznesowego. EBPsystems zgodnie z RODO zawiera z podmiorem współpracującym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

EBPsystems gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym niż w/w. podmiotom, chyba, że:
a. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa
b. wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

EBPsystems dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego EBPsystems będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących EBPsystems,
c. wypełnienia obowiązku prawnego EBPsystems (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
d. dane osobowe, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes EBPsystems, będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
e. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Uprawnienia w zakresie danych osobowych

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a EBPsystems jako Administrator odpowiada za realizację tych praw. Poniżej podajemy informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji:

a.prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b.prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c.prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d.prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e.prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
f.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
g.prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
h.prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),

Prawa wymienione w pkt a-f i pkt h powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez kontakt z EBPsystems (adres w punkcie 1)

8. Podawanie danych osobowych przez podmiot danych

Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

9. Strona internetowa ebpsystems.pl

Strona internetowa ebpsystems.pl ogranicza zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do niezbędnego minimum związanego ze świadczeniem usług. W logach serwerów gromadzimy informacje pozwalające na wydobycie adresów IP. Adresy IP wykorzystujemy podczas analizy funkcjonowania serwerów, prób naruszeń bezpieczeństwa itp, a także w celach związanych z analizą ruchu (informacje o regionach oraz operatorach, z których następują połączenia).

W świetle art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numerów IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postepowań.

10. Pliki Cookies

Pliki cookies (inaczej: 'ciasteczka'). Cookie to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Państwa przeglądarki, na Waszym komputerze, tablecie, telefonie.
Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia, takie jak rozdzielczość ekranu, kolor szaty graficznej jaki sobie wybrałeś, preferencje systemowe itp.

Strona 'ebpsystems.pl' używa cookies w celach: świadczenia usług oraz statystyk odwiedzin (mechanizm Google Analytics).

Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu. Producenci przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje zarządzania cookie.

Szczegółowe informacje dotyczące 'ciasteczek' znajdą Państwo na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/


11. Zabezpieczenia

EBPsystems stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze EBPsystems dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez EBPsystems. EBPsystems regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.

W przypadku pytań nasz Inspektor Ochrony Danych pozostaje do Państwa dyspozycji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.