Drukuj

Zarządzając projektami informatycznymi realizowanymi przez Klientów, zapewniamy im gwarancję realizacji celów projektu w uzgodnionym z Klientem terminie oraz w ramach uzgodnionego z Klientem budżetu.

Potwierdzeniem tego faktu jest dwuskładnikowy model wynagradzania EBPsystems, obejmujący: wynagrodzenie ryczałtowe oraz wynagrodzenie zmienne, uzależnione od terminu zakończenia oraz faktycznych wydatków Klienta na realizację projektu, w relacji do jego budżetu.

Podstawą zarządzania projektami przez EBPsystems są: znajomość architektury systemów ewidencyjnych
dla przedsiębiorstw, znajomość techniki pracy kluczowych dostawców oprogramowania oraz praktyczne doświadczenie zarządcze wynikające ze, zrealizowanych z powodzeniem, kilkunastu projektów wdrożeniowych rozwiązań własnych i obcych.

Audyty systemów informatycznych Klientów, lub zrealizowanych przez nich projektów informatycznych, obejmują ocenę: