EBPsystems jest naturalną kontynuacją działalności eksperckiej prowadzonej przez nas dla naszych pracodawców.
Są wśród nich krajowe i zagraniczne grupy kapitałowe, a także wielooddziałowe przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe.
Każdy z tych podmiotów zmierzył się kiedyś z problemem nadmiernej złożoności swojego biznesu i potrzebował systemu
informacyjnego porządkującego tę złożoność.

Od 2008 r. tworzymy autorskie, efektywne i zautomatyzowane narzędzia zarządzania podmiotami o złożonym modelu
działalności.
Wykorzystujemy w nich zarówno własne doświadczenie programistyczne, jak i obce rozwiązania informatyczne.
Nasze systemy gromadzą własne dane operacyjne, a także wymieniają dane z innymi, już działającymi, systemami.
Zapewnia to naszym klientom szybki zwrot z inwestycji w rozwój systemów IT, bowiem ich środki inwestowane są
w praktycznie użyteczne operacje, a nie tzw. martwy kod.
Nad dobrze przygotowanym projektem, kierownictwu firmy łatwo jest zachować kontrolę operacyjną oraz finansową.

Działalność w zakresie ekspertyz finansowych, prowadzona od 2015 r. jest pośrednim rezultatem wdrożeń naszych
rozwiązań informatycznych. Uruchomienie tych systemów oraz skala nieprawidłowości, które ujawniły się w wyniku
tego uruchomienia, często skłania naszych klientów do poddania tych nieprawidłowości szczegółowej analizie finansowej.
Doradzamy także w procesach podziału przedsiębiorstw, wynikających z rozwiązania spółek lub podziału majątku
małżeńskiego.
Wspomagamy też doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych firm,
wyceniając Spółki lub zorganizowane części ich przedsiębiorstwa, tzw. ZCP.

Od 2018 r. analizujemy przestępstwa menedżerskie na potrzeby postępowań sądowych, wszczynanych przez
poszkodowane podmioty.