EBPsystems jest naturalną kontynuacją projektów optymalizacyjnych realizowanych przez nas przez kilkanaście lat dla naszych pracodawców: krajowych i zagranicznych grup kapitałowych oraz wielooddziałowych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Tworząc efektywne i w pełni zautomatyzowane narzędzia zarządzania podmiotami o złożonym modelu działalności,
wykorzystujemy zarówno własne doświadczenie w zarządzaniu zmianami, jak i rozwiązania informatyczne o otwartej architekturze, gromadzące własne dane operacyjne, a także wymieniające dane z innymi systemami informatycznymi.
Zapewnia to naszym klientom wysoką stopę zwrotu z inwestycji w rozwój systemów informacyjnych, a także pełną kontrolę kierownictwa firmy nad skalą i szybkością zmian oraz wynikającymi z nich wydatkami.


Nasza działalność w zakresie ekspertyz finansowych jest także rezultatem wdrożeń naszych rozwiązań informatycznych: skala nieprawidłowości, które ujawniły się w wyniku ich uruchomienia, wielokrotnie skłoniła naszych klientów do poddania tych nieprawidłowości szczegółowej analizie funkcjonalnej, zarządczej oraz finansowej.


Coraz częściej przestępstwa menedżerskie stają się także przedmiotem postępowań sądowych, na potrzeby których jesteśmy angażowani przez poszkodowane podmioty.

 

Zaufali nam: